MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Læsekompetencecenter

Læsekompetencecenter Frederiksberg er et fælleskommunalt tilbud til elever fra 0 . – 9. klasse og beliggende på Skolen på la Cours Vej.

Læsekompetencecenteret kan tilbyde hjælp til elevens læse-, stave- og skriveundervisning/udvikling samt undervisning og vejledning i brug af kompenserende læse- og skriveteknologier. Eleverne undervises på mindre hold i fastlagte perioder og forløb. Den efterfølgende tilbageslusning sker i tæt samarbejde med elevens hjemskole.

Elever i skriftsprogsvanskeligheder kan visiteres til tilbuddet ved, at elevens hjemskole anmoder om kommunal skriftsproglig vurdering (KSV). Denne KSV ligger til grund for det tilbud, som kan gives. De kommunale skriftsproglige vurderinger foretages som individuelle vurderinger og i et samarbejde mellem PPR, skoleafdelingen og Læsekompetencecenter Frederiksberg.

Desuden tilbydes rådgivning og vejledning til Frederiksberg Kommunes skoler i form af et rejsehold, der tilpasser vejledningsaktiviteterne til den enkelte skoles behov.

Irene Hastrup, som er skoleleder på Skolen på la Cours Vej, er daglig leder, og tilbuddet bistås med faglig vejledning fra skoleafdelingens læse- og specialundervisningskonsulent.

For yderligere information kan kontaktes Mette Anker, Læse- og specialundervisningskonsulent, telefon: 28980086