MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

SFO Firkløveren

Telefonnumre

Kontor:     38 21 04 71
Oasen:      38 21 04 77
Hajen:       38 21 04 81
Vulkanen: 38 21 04 76
Frøboet:    38 21 04 74

Kommunal målsætning

SFO'en har sin egen status med egne mål og værdier for udviklingen af børnenes kompetencer. Men SFO'en er samtidig en del af skolen og skolebestyrelsens ansvarsområde.

Frederiksberg kommune fastlægger hvert år særlige indsatsområder for SFO'ens virksomhed. SFO'en skal være rammen om et ikke styret fritidsliv, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig på egen hånd, hvor begreber som egen motivation, hensigter, interesser, lyst, nysgerrighed og behov er det centrale.

Kommunalt værdigrundlag

Personalet skal sikre, at der kan skabes rum og mulighed form at alle børn i SFO'en jab trives og udvikle sig i en hensigtsmæssig retning. Derfor skal børnene opleve tryghed og omsorg fra professionelle pædagoger, der anerkender dem og tager sig af dem, samt sikrer at udviklingen af børnenes selvværd og selvtillid understøttes.

Pædagogiske team

Vi har fem pædagogiske team, der hver især planlægger og tilrettelægger projekter og aktiviteter, der passer til årstiden, særlige børnegrupper og tværfaglighed mellem teamene. Det er meget vigtigt for os, at der er en tæt koordination mellem teamene, så der dagligt kan tilbydes brede og udfordrende aktiviteter, til en så stor målgruppe, som muligt. Teamene er sammensat ud fra de enkelte personalers kompetencer og ønsker, der er en forudsætning for et højt fagligt og pædagogisk niveau.

Der er i videst muligt omfang et medlem fra alle årgange i hvert team så der i aktivitetsplanlægningen kan tages hensyn til særlige målgrupper fra afdelingerne. Teamene er selvstyrende i forhold til:

 • indkøb af materialer inden for det tildelte budget
 • lokaleindretning i forhold til pædagogik og indretning samt oprydning og orden
 • regler for brug af lokalet
 • aktivitetsplanlægning - koordineret med de øvrige team
 • målsætningen for teamets pædagogiske arbejde
 • indstilling til diverse pædagogiske fagfaglige kurser


Der planlægges aktiviteter i fem perioder:

 • august - 31. oktober
 • 1. november - 31. december
 • 1. januar - medio februar
 • medio februar - 30. april
 • 1. maj - sommerferien

Der laves en særlig planlægning af aktiviteter og ture for ferier.

 

Lokal målsætning

Samtidig med at skolefritidsordningen er en del af skolens virksomhed, er det vigtigt at understrege skolefritidsordningens særlige status. Skolefritidsordningen har overordnet to funktionsområder:

 1. Skolefritidsordningen skal være rammen om et ikke-voksenstyret fritidsliv, i hvilket børnene får mulighed for at udfolde sig på egen hånd, hvor begreber som barnets egen motivation, hensigter, interesser, lyst nysgerrighed og behov er det centrale.
 2. Skolefritidsordningen har et ansvar for at udvikle en række af de kompetencer hos barnet, som det er svært at få plads til i familielivet.


Det betyder, at skolefritidsordningen både har et element af pasning og opsyn og et element af planlagt, styret udvikling. Læringsbegrebet i skolefritidsordningen har derfor en bredere betydning end i skolen.

Fritidspædagogikkens egenart placerer pædagogerne i en særlig situation, idet der skal skabes rum og rammer om et fritidsliv, som tidligere var karakteriseret ved et fravær af voksne, - samtidig med at forældrene kræver opsyn og kontrol. Derudover skal der tilrettelægges styrede aktiviteter, som skal sikre børnenes udvikling inden for de forskellige kompetenceområder.

Set i dette lys skal skolefritidsordningen ikke alene levere en pasningsgaranti, men også en udviklingsgaranti.

Mål for arbejdet i SFO er således, at barnet:

 • udvikler nye motiver og interesser, dvs. større opmærksomhed på, hvor spændende tilværelsen kan være
 • udvikler øget opmærksomhed på hinanden som personer, dvs. åbenhed over for sin egne og andres muligheder og bidrag til fælles liv på tværs af kompetencer og aldre
 • udvikler selvbevidsthed, dvs. en øget erkendelse af sig selv og sin egen placering i tid og rum
 • styrker arbejdet med barnets alsidige udvikling med udgangspunkt i barnets mange kompetencer

 

Skolefritidsordningen medtænker de syv kompetenceområder

Skolefritidsordningen styrker gennem leg, aktiviteter og samvær mellem børn i flere aldersklasser alle kompetencer. Det er derfor vigtigt at skabe et inspirerende, attraktivt og aktivt miljø, hvor barnets lyst til indflydelse på dagligdagen er optimal. 

I pædagogens arbejde med at tilrettelægge et miljø, som giver optimal mulighed for udvikling, fokuseres der i enkelte tilfælde på en given kompetence, men i de fleste tilfælde må en aktivitet ses som en vifte af muligheder for udvikling af flere kompetencer.

 

1. maj børn

Her kan du downloade vores velkomsthæfter.

Du kan læse lidt om dagligdagen på Firkløveren og få en masse nyttige oplysninger. Hæfterne skal ses som et supplement  til de øvrige oplysninger, du får mundtligt af Firkløverens personale. Spørg endelig personalet, hvis du er i tvivl om noget.

Det betyder meget for os, at både børn og forældre føler sig velkomne på Firkløveren. Vi værdsætter et tæt og åbent arbejde om det enkelte barn. Vi synes, den daglige kontakt er vigtig, selv om både du og vi har travlt. Derfor er du altid velkomment til at få en kop kaffe og en lille snak med personalet, når de har tid.