MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Værdigrundlag

Tryghed

Når du færdes på Skolen på la Cours Vej er du tryg, og du støtter andre i at føle sig trygge.

ELEVER
Derfor passer jeg på mig selv og mine kammerater.
Jeg bliver taget alvorligt, og jeg tager selv andre alvorligt.

PERSONALE
Derfor bidrager jeg til hele skolens trivsel.
Jeg bliver set, hørt og anerkendt for mit arbejde.
Åben og ærlig dialog kendetegner samarbejdet.

FORÆLDRE
Derfor møder jeg kompetente lærere og pædagoger, der viser
glæde ved deres arbejde.
Jeg støtter op omkring mit barns skolegang.
Åben og ærlig dialog kendetegner samarbejdet.

 

Tolerance

Vi er mange forskellige mennesker på Skolen på la Cours Vej, og vi giver plads til alle. Vi respekterer og anerkender hinanden.

ELEVER
Derfor ser jeg vores forskellighed som en styrke.
Jeg medvirker til, at vores skole er et rart sted at være.

PERSONALE
Derfor giver jeg plads til diskussion af mangfoldighed.
Jeg medvirker til, at vores skole er et rart sted at være.

FORÆLDRE
Derfor ser jeg forskelligheder som en styrke.
Jeg omtaler skolens personale, elever og forældre respektfuldt.

 

Fællesskab

På Skolen på la Cours Vej bidrager vi alle til et positivt fællesskab, og vi samarbejder om den enkeltes og skolens udvikling.

ELEVER
Jeg tager hensyn til mine kammerater.
Jeg arbejder aktivt for fælles gode oplevelser.
Jeg passer på skolens bygninger, udstyr og arealer.

PERSONALE
Derfor er jeg med til at skabe fælles traditioner og arrangementer både for personalet, klasserne og skolen som helhed.

FORÆLDRE
Derfor bidrager jeg positivt til klassens aktiviteter.
Jeg bakker op om skolens fælles arrangementer med min deltagelse.

 

Faglighed

På Skolen på la Cours Vej engagerer vi os og stiller høje krav til den enkeltes faglige udvikling.

ELEVER
Derfor passer jeg mit skolearbejde.
Jeg deltager aktivt i undervisningen.

PERSONALE
Derfor vedligeholder og udvikler jeg min faglighed - også sammen med kompetente kolleger.
Jeg skaber rum for læring og udvikling for den enkelte elev og for gruppen.
Jeg dokumenterer den enkelte elevs og gruppens udvikling.

FORÆLDRE
Derfor støtter jeg mit barn i de daglige skoleforberedelser.
Jeg indgår aktivt i skole-hjem samarbejdet og har tillid til personalets kompetencer.