MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Kommunikation

Princip for kommunikation

Formålet med princippet er at sikre den gode og åbne dialog mellem elever, forældre, medarbejdere og andre interessenter.

Kommunikation er et vigtigt værktøj i alt samarbejde – det gælder både på skolen og mellem skolen og forældre/børn.

God kommunikation fremmer samarbejdet understøtter læring, er med til at undgå eller løse konflikter og sker som udgangspunkt direkte mellem de involverede
parter.

På Skolen på La Cours Vej tilstræber vi kommunikation i god tone og gensidig respekt – både skriftligt og mundtligt.

Vi tilstræber målrettet, troværdig, åben og rettidig kommunikation til alle interessenter.

Forbindelse til skolens værdigrundlag
Værdi Hvordan?
Fællesskab Kommunikation er en forudsætning for fællesskab
 
Tolerance God tone og gensidig respekt i kommunikationen fremmer tolerance og forståelse for andre og andres synspunkter
 
Faglighed Målrettet og troværdig kommunikation understøtter samarbejdet omkring den enkelte elev eller medarbejder.
 
Tryghed Man kan forvente åben og rettidig kommunikation ved såvel gode som dårlige nyheder. Åben dialog og gensidig respekt skaber tryghed.