MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Opsparing til lejrskoleophold

Principper for opsparing

1 Formål
At fastsætte regler for opsparing i forbindelse med afholdelse af lejrskoler og ekskursioner.

2 Målgruppe
Elever, forældre og medarbejdere.

3 Baggrund
Bekendtgørelsen pålægger hver skole at udarbejde principper for opsparing

4 Regelsæt
Elevernes afsluttende lejrskole (8. eller 9. klasse) kan foretages til ind- eller udland. Beslutningen tages i fællesskab af elever, forældre og lærere.

Retningslinjer for indsamlinger og administration af indsamlede midler:

  1. Klasselærer, elever og forældre skal være enige om, at den kommunale lejrskolebetaling suppleres med andre bidrag.
  2. Bidrag administreres af en klasseforældrepræsentant
  3. Indsamleren sikrer en registrering af de indsamlede beløb.
  4. Det aftales blandt forældre og lærere, hvad man gør med de indsamlede midler, hvis rejsen ikke bliver til noget.
  5. Det kan ikke pålægges forældre/elever at bidrage økonomisk til en lejrskole.
  6. Indbetaler man et beløb, har man ikke ret til at få pengene retur. Deltager man af en eller anden grund ikke i den planlagte aktivitet tilfalder midlerne ”fællesskabet”.
  7. Der er intet til hinder for, at eleverne beslutter at tjene penge til at supplere turen, så længe eventuelle aktiviteter og planlægningen af disse foregår efter skoletid.


5 Yderligere dokumenter
Intet relevant.

Senest opdateret oktober 2019