MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Ekstraordinær frihed

Princip om skolefrihed udenfor skolens fastlagte ferier og fridage - ekstraordinær frihed

Det skal tilstræbes at forældrene i videst muligt omfang planlægger ferier og fridage i henhold til fridage indenfor de af kommunalbestyrelsen fastlagte ferieperioder, dette af hensyn dels til elevens faglige udbytte dels af hensyn til det sociale fællesskab som eleven i hverdagen på skolen er en del af.

Skolens fællesskab er værdifuldt for den enkelte elev, hvorfor det bør respekteres af skolens interessenter.

Der henvises i den forbindelse til skolens retningslinjer om samme hvor den konkrete fremgangsmåde omkring skolefrihed uden for skolens fastlagte ferier og fridage står nærmere beskrevet.

Opdateret 1. januar 2020

Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her