MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Bevægelse, kost og sundhed

Princip for Skolen på la Cours Vej’s arbejde med bevægelse

Vision

Vi ønsker, at alle elever på Skolen på La Cours Vej oplever bevægelse som noget naturligt og sjovt, der føles rart og givende, og som kan være med til at sikre elevernes sundhed, læring og trivsel.

Formål

Formålet er at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel gennem bevægelse.

Mål

 • Bevægelse skal understøtte elevernes sundhed, læring og trivsel og sikre, at alle elever får oplevelser, der har en positiv virkning på selvtillid og selvværd.
 • Alle elever skal have adgang til oplevelser, læring og viden, der giver bevægelsesglæde og forståelse for værdien af livslang fysisk aktivitet.

Principper

Bevægelse er mere og andet end idræt

Vi definerer bevægelse som meget mere og andet end idræt og dét, at få pulsen op. Bevægelse kan være målrettet fysisk træning og motion, som i idrætsfaget, men det handler også om kropsbevidsthed, samarbejde, koordination, vejrtrækning m.m. I denne tekst har vi valgt blot at bruge ordet bevægelse, men det dækker altså over meget mere.

=>Tænk lige så meget krop som bevægelse. Nogle gange er der behov for ’en lufter’, hvor alle får pulsen op, andre gange kan det være yoga eller mindfulness-øvelser, der sikrer, at eleverne kommer godt igennem skoledagen. Bevægelse er også dans, friluftsaktiviteter, gamle lege og alt muligt andet.

Bevægelse fremmer både læring og trivsel

Bevægelse bidrager positivt både til elevernes trivsel og læring. Derfor mener vi, at bevægelse så vidt muligt skal integreres i hele skoledagen. Det kan være i form af aktive pauser, fysisk træning, bevægelse integreret i undervisning og i idræt.

=> Tænk bevægelse ind i skoledagen, i timer, i pauser, i klassen, på tværs af årgange, til og fra skole og brug lokalmiljøet. Send eleverne på walk & talk, lav brain breaks, løb en tur op til 3. sal, arranger morgengymnastik i skolegården mv.

Åben skole og lokalt foreningsliv motiverer til bevægelse

Vi har fokus på, at bruge åben skole og samarbejdet mellem skolen og lokale foreninger til at fremme bevægelse og glæden ved at bevæge sig.
=> Træk foreningerne ind på skolen og tag skolen med på besøg i foreningslivet, så eleverne møder de muligheder, der er i de lokale foreninger. Vær opmærksom på, at idrætten skal justeres og tilpasses, hvis den ikke kun skal fungere for de elever, der allerede er fysisk aktive. Tag på ture i lokalmiljøet, besøg legepladser og parker, prøv nye ruter, lær at finde vej og gå på opdagelse i de muligheder, der er lige om hjørnet.

 

Bevægelse skal være sjovt – også i udskolingen

Vi har fokus på bevægelsesglæden. Det skal være sjovt at bevæge sig. Uanset om bevægelse bruges som et middel til noget andet – som f.eks. øget trivsel og læring – eller om det er bevægelse for bevægelsens skyld, så skal det være sjovt.

=> Snak med eleverne, se på deres deltagelse (og ikke-deltagelse) og identificér de aktiviteter og undervisningsformer, der giver smil på læberne og deltagelsesmuligheder for alle. Hav især fokus på de ældste klasser, hvor alle undersøgelser viser, at den fysiske aktivitet daler. Få evt. elevrådet på banen.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at arbejde struktureret og udviklingsorienteret med motion og bevægelse i alle former for undervisning, i skolefritidsordningen og i pauser og frikvarterer.
 • Skolen tilstræber en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved omsorg og empati, og som gør, at den enkelte føler sig værdsat og inkluderet som en del af det forpligtende fællesskab.
 • Skolen tilstræber inddragelse af eleverne som udgangspunkt for al bevægelse.
 • Skolen skal så vidt muligt prioritere fortløbende kompetenceudvikling af skolens medarbejdere, så de er i stand til at understøtte indsatsen for bevægelse i skolen.
 • Skolen deltager så vidt muligt i idrætsdage og uger som for eksempel Skolernes Motionsdag, skoleturneringer, -stævner eller tema-/emneuger om idræt, bevægelse og sundhed.
 • Skolen tilstræber, at alle elever bliver introduceret til et så bredt udvalg af idræts- og bevægelsesaktiviteter som muligt og til mulighederne for idræt, motion og bevægelse i foreningslivet.
 • Skolen tilstræber, at det fysiske miljø inspirerer til bevægelse.

 

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om skolens arbejde med motion og bevægelse med en positiv og gerne bidragende tilgang og indsats.
 • Forældrene skal så vidt muligt tænke motion og bevægelse ind i den daglige transport til og fra skole.

 

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af Frederiksberg kommunes mål og rammer samt af Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 15 stk. 1, at ”Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen, og i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed”.

April 2020