MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Sundhedspleje

Den kommunale sundhedspleje

Frederiksberg kommunes sundhedspleje

 

Den lokale sundhedspleje - sundhedsplejerskerne på skolen

Navn: Tina L. Poulsen
Træffes: Torsdag formiddag og fredag formiddag i ulige uger
Telefon: 28 98 11 25
E-mail: tipo04@frederiksberg.dk
Navn: Camilla I. Beck
Træffes: Tirsdag formiddag og fredag formiddag i lige uger
Telefon: 28 98 10 93
E-mail: cabe06@frederiksberg.dk

 

Hvis du vil være sikker på at træffe os, vil det være bedst at aftale et mødetidspunkt pr. tlf. eller mail, da vi har aktiviteter flere steder på skolen udover vores kontor.

Sundhedsplejerskerne har samtaler med alle elever i børnehaveklassen, 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse.Vi taler med børnene om sundhed og trivsel.  Eleven bliver i løbet af sin skoletid høre- og synstestet, samt vejet og højdemålt.

I samarbejde med jer forældre foretager vi en vurdering af jeres barns sundhed og trivsel. Vi kan støtte og vejlede jer i disse forhold, evt. henvise til en anden faggruppe. I børnehaveklassen vil I og jeres barn blive inviteret til en undersøgelse og samtale. På de øvrige klassetrin vil eleverne komme enkeltvis eller i grupper uden forældre.

Sundhedsplejersken tilbyder undervisning i relevante sundhedsrelaterede emner på øvrige klassetrin. Undervisningen kan tage udgangspunkt i emner som venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, hygiejne, rygning, alkohol m.v.

Har I eller jeres barn brug for at tale om sundhed, helbred og trivsel, kan I kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra høre-  og synstest, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, til alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

Undersøgelser og samtaler med barnet gennem hele skoletiden, er et tilbud der forudsætter forældrenes samtykke, enten mundtligt eller skriftligt.

Sundhedsplejersken drøfter sundhedsmæssige forhold af betydning for elevernes skolegang med klasselæreren og samarbejder med de øvrige lærere, skolens psykolog, talepædagog, tandlæge og børneungelægen. Drøftelser vedrørende det enkelte barn sker med samtykke fra forældrene.

Særligt for 9. klassetrin
Kommunens børneungelæge Birgitte Brinck brinck@frederiksberg.dk undersøger og har samtaler med alle elever i 9. klasse.