MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Den afdelingsopdelte skole

Princip for den afdelingsopdelte skole

 1. Formål
  At beskrive organiseringen af Skolen på la Cours vej og hvorledes denne skal understøtte den pædagogiske og faglige udvikling for den enkelte elev.

 2. Målgruppe
  Elever, forældre, medarbejdere.

 3. Baggrund
  Den afdelingsopdelte skole er en måde at organisere den faglige og pædagogiske planlægning og herigennem optimere samarbejdet om den enkelte elev/klasse/årgang/afdeling.

 4. Regelsæt

Organiseringen
Skolen på la Cours Vej er organiseret i tre afdelinger. De enkelte årgangsteam er organiseret i følgende afdelinger, hvor hvert klassetrin = et årgangsteam.

 • Indskoling: Børnehaveklasser, 1. klasser, 2. klasser og 3. klasser
 • Mellemtrin: 4. klasser, 5. klasser og 6. klasser
 • Udskoling: 7. klasser, 8. klasser og 9. klasser           


Mål
Hensigten med den afdelingsopdelte skole er en endnu bedre undervisning for vores elever og bedre og mere tilfredsstillende arbejdsbetingelser for de ansatte. Målet for den afdelingsdelte skole med selvstyrende årgangsteams er at styrke

 • udviklingen af nye undervisningsmetoder
 • udviklingen af samarbejdet mellem lærere (og pædagoger i indskolingen) i undervisningen af årgangens elever
 • udviklingen af samarbejdet om den enkelte elev
 • omfanget af differentieret undervisning/holddannelse gennem fleksibilitet i skemaet
 • samarbejdet mellem klasserne i årgangen/afdelingen


Principper for afdelingsopdelingen
Principperne for afdelingsopdeling er at give rum og handlemuligheder i skolens pædagogiske hverdag til god og grundig undervisning og skabe læringssituationer, der tager udgangspunkt i den enkelte elev - en undervisning der er tilpasset elevens potentialer og behov.

Gennem den afdelingsopdelte skole skabes der større professionelt råderum for lærere og pædagoger med øgede samarbejdsmuligheder og – forpligtigelser – dels omkring konkrete elevgrupper (afdelinger/årgange/klasser) og dels om det faglige indhold jf. ”Fælles Mål” med trin- og slutmål.

Skolens lærere er som hovedregel medlem af et årgangsteam. Disse teams sammensættes således, at der opnås videst mulig faglig og pædagogisk kompetence.

Der lægges vægt på udvikling og optimal brug af lærernes viden, uddannelse og erfaring omkring afvikling af undervisningen i forhold til aldersgruppen. Der tilstræbes et rotations-princip i afdelingerne.

For at sikre, at viden om børnenes personlige, faglige og sociale kompetencer følger dem gennem deres skoleforløb tilstræbes det, at hver årgang bevarer 1-2 af lærerne ved overgangen til ny afdeling.

Principper for skemalægning

 • sammensætte elevskemaer, der opfylder de planlagte pædagogiske intentioner


5 Yderligere dokumenter
Intet relevant.

Vedtaget før oktober 2014