MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på La Cours Vej logo
Mobil menu

Trafik

Trafikambition - På vejen

Mindre morgenmylder
Skolens holdning er, at børn lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå til og fra skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Forældre opfordres til gentagne gange at gå eller cykle skolevejen sammen med de yngste børn, så de bliver opmærksomme på risikoen ved at færdes i trafikken og bliver gode til at tackle den. Træning kan med fordel gøres i sommerferien op til skolestart, hvor trafikken i skoleområdet er mindre.

De børn, der bliver kørt til skole skal sættes af senest 10 minutter før det ringer ind, for at undgå for meget morgenmylder. Derudover opfordres kraftigt til, at børnene sættes af i en passende afstand fra skolen og går det sidste stykke hen til skolebygningerne og deres klasseværelse – efterhånden mere og mere på egen hånd.

På forældremøde i 0. og 1. klasse informeres om ovenstående holdninger af klasselæreren ved henvisning til skolens trafikpolitik. Ligeledes følges op herpå løbende til
forældremøder på de ældre klassetrin.

På første skoledag uddeler færdselskontaktlæreren folderne ”Foden på egen pedal” og ”Klar til skolestart” til alle nye forældre. Ligeledes henvises til skolens trafikpolitik.

Lavere hastighed på skolevejene
Skolen på la Cours Vej appellerer til forældre og skolens personale om, at overholde fartgrænsen og den almindelige skiltning.

Parkering
Skolen forventer, at forældre parkerer lovligt, hvis de kører deres barn i skole. Husk at de børn, der bliver kørt i skole, skal sættes af 10 min. før det ringer ind. Cykler parkeres i områderne ved rundkørslen på Nyelandsvej eller i skolegården mod La Cours Vej. Cykelstativerne skal fortrinsvis bruges til elevernes cykler.

Skolepatrulje om morgenen
Fra første skoledag står der skolepatruljer ved rundkørslen på Nyelandsvej samt ved fodgængerovergangen på La Cours Vej. De møder 20 minutter før det ringer ind.

Indtil efterårsferien går færdselskontaktlæreren med ud i krydsene om morgenen. Elever, forældre og personale skal bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

Cykelhjelme og cykelture med klassen
Skolen opfordrer alle lærere, pædagoger, elever og forældre til at bruge cykelhjelm i fritiden.

Cykelture med klassen må først ske efter cyklistprøven i 6. klasse er gennemført - andet skal aftales med ledelsen. Både lærere og elever skal køre med cykelhjelm, og der er klassesæt af hjelme til lån på skolen.

Eleverne bør instrueres i, hvordan man kører som en stor gruppe inden afgang. Kør én og én, hold bestemt rækkefølge, hold afstand og giv tegn.

Cyklerne skal være lovlige, og det er forældrenes ansvar at tjekke op på dette løbende.

Fra 7. klasse kan det aftales med eleverne, at de selv cykler turen og mødes et aftalt sted til et aftalt tidspunkt.

Trafikambition - Undervisning

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet
Der skal undervises i færdsel på alle klassetrin. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

 • Yngste klasser: Rollen som fodgænger
 • Mellemtrinnet: Cyklen
 • Ældste klasser: Attituder, holdninger, alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester og så videre


Materialer
Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne til færdselsundervisningen formidles til de øvrige lærere.

Planlægning af undervisning
Årgangsteamet planlægger i samarbejde inddragelsen af færdselsundervisningen evt. med rådgivning fra færdselskontaktlæreren.

Færdselskontaktlærerens opgaver

 • Færdselskontaktlæreren står for samarbejde med politiet og alle skolens lærere
 • Hvert år orienteres skolens lærere og pædagoger om trafikmaterialer til brug i undervisningen
 • Færdselskontaktlæreren vejleder lærerne på 6. årgang til forberedelse og afvikling af cyklistprøven
 • Færdselskontaktlæreren står for rekruttering af nye Skolepatruljer i slutningen af 5. klasse. Skolepatruljerne bliver oplært på et tredags-kursus på Nordstrand med deltagelse af politiet, færdselskontaktlærer og en anden lærer på skolen
 • Færdselskontaktlæreren fortsætter oplæringen og vejledningen af skolepatruljerne efterfølgende om morgenen fra sommerferien og frem til efterårsferien
 • Færdselskontaktlæreren holder løbende møde med skolepatruljerne om deres arbejde i trafikken
 • Færdselskontaktlæreren får løbende nyhedsbreve fra sikkertrafik.dk og informerer øvrige lærere herom
 • Færdselskontaktlæreren deltager i møder med politiet og andre færdselskontaktlærere ca. to gange årligt
 • Færdselskontaktlæreren deltager i skolepatruljens årlige Tivoli-tur
 • Færdselskontaktlæreren står for tilmelding til diverse trafikaktiviteter på skolen (herunder Alle Børn Cykler, Lastbilkaravanen, Lys på med Ludvig, Vi cykler til arbejde mv.)


Ressourcer til skolepatrulje og færdselsundervisning
Hvert år inviteres skolepatruljerne en tur i Tivoli med landets øvrige skolepatruljer som belønning for deres arbejde. Dette foregår i skoletiden. Færdselskontaktlæreren og en anden lærer på skolen tager med eleverne i Tivoli.

Derudover afsætter skolen midler til en lille ekstra belønning til skolepatruljerne fx i form af et gavekort til en biografbillet. Skolen afsætter midler til, at færdselskontaktlæreren med 3-4 års mellemrum kan deltage på et af Rådet For Sikker Trafiks kurser om færdselspædagogik.

Trafikambition - Samarbejde

Forældrene
Undervisningen i færdsel på Skolen på la Cours Vej bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra. Det forventes, at forældrene hjælper deres børn med at:

 • øve skoleruten med deres børn i forbindelse med skolestart
 • holde øje med, at børnenes cykler er lovlige og vedligehildte
 • træne og snakke cykelruten igennem med deres børn forud for cyklistprøven i 6. klasse
 • bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger
 • snakke med deres børn om holdninger, alkohol, knallertkørsel og ansvar i forbindelse med færdsel


Politiet
Skolen har en færdselsansvarlig betjent tilknyttet, som kan inviteres til at deltage i undervisningen.

 • 0.-1. klasse (gå-prøve)
 • 3. klasse (den lille cyklistprøve)
 • 6. klasse (cyklistprøven)
 • 8. klasse (holdninger, alkohol, knallertkørsel)


Politikredsen afholder hvert år møder, hvor færdselskontaktlæreren deltager.

Trafikambassadør
Der kan bestilles en trafikambassadør i undervisningen til skolens ældste klassetrin (8.-9.klasse). Færdselskontaktlæreren minder klasselærerne om muligheden herfor hvert år.

Kommunen
Færdselskontaktlæreren står for videreformidlingen af kommunens og Rådet For Sikker Trafiks materialer om reflekser, kampagner, skolestart m.m.